İnkübasyon odasındaki mikroiklim

İnkübasyon odasındaki mikroiklim rejimleri Kavak mantarı için inkübasyon odasının sıcaklığı ne kadar olmalıdır?  Kuluçka döneminde sıcaklık rejimi hem oda hem de bloklar için takip edilmelidir: Sıcaklık göstergeleri: Т1: odadaki hava sıcaklığı  Т2: mantar blokunun yüzey sıcaklığı (film altında) Т3: blok içindeki sıcaklık (merkez) Oda sıcaklığı (T1) teknoloji uzmanı tarafından belirlenir (21-24 ͦ С). Bu sıcaklık […]