Azot içeriğinin hesaplanması

Farklı azot içeriğine sahip temel hammadde bileşenleri, yüksek besleyici bileşenler ve besleyici takviyeler karıştırıldığında elde edeceğiniz azot miktarını bilmeniz gerekir. Karışımın hesaplanması için en kolay yöntemlerden biri, çapraz kuralıdır.

Organik numunelerin nem oranları çok farklıdır. Örneğin, üretimde kullanılan samanın nem oranı %15 iken saman kompostunun nem oranı %72-75 değerindedir. Bu nedenle Kjeldahl yöntemi ile belirlenen toplam azot içeriği, her zaman kuru maddeye göre belirlenir.

Aynı hammadde türü için başlangıç numunelerindeki azot içeriği de değişiklik gösterir (iklim, toprak, çeşit). Dolayısıyla toplam azot içeriğinin net bir şekilde tespit edilmesi için tarım kimyası laboratuvarında Kjeldahl yöntemi ile test yaptırılması gerekir. Örneğin, %12 nem oranına ve %0,4 azot içeriğine sahip saman ve %10 nem oranına ve %0,7 azot içeriğine sahip ayçiçeği kabuğu olmak üzere iki bileşenli kompost hazırlandığında karışımdaki azot içeriği %0,6 olur.