Başarılı bir pazarlama için mantarın görünümü önemlidir

Mantarın görünümü, başarılı pazarlama için çok önemlidir.

Alıcı, tesiste yetiştirilen mantarların kalitesi ile aynı kalitedeki mantarları görseydi kavak mantarının satışları ne kadar değişirdi acaba? Mantarlar toplandıktan sonra çok yüksek metabolik aktivite ve yine çok yüksek su içeriğinden dolayı kalitesini kaybederler. Sebze ve meyvelerin birçoğu %90 sudan oluşur, fakat mantarda nem kayıplarından ve mikroplardan koruyan bariyer sadece bir hücre katmanından oluşur ve bu katman çoğu zaman mantar toplanırken hasar görür.

Ambalaj ve çeşitli filmler, buharlaşmayı azaltarak saklama süresini uzatabilir veya kısaltabilir. Bu nedenle film özenle seçilmelidir. Mantar dokularının hasarlanmasından dolayı saklama süresi normal soğutma şartlarında birkaç gün ile sınırlıdır. Satışlar bazen yarışa benzer. Saklama süresinin uzatılması, işletme için oldukça önemli bir avantaj sağlar.

Kavak mantarının yetiştirilmesinde kalsiyum klorürün kullanılması

Bilim adamı Neveen Chikthimmah, mantar ömrünün uzatılması için Avrupa ülkelerinde uzun zamandır kullanılan ve kolay bulunan maddeler bulmuştur. Etki mekanizması, mikroorganizmaların yaşam faaliyetlerini bastırarak çalışır. Uygulama sonuçları oldukça etkilidir: %0,75 hidrojen peroksit (Н2О2) ve %0,3 kalsiyum klorür (СaСl2) ilave edildikten sonra taze mantarlardaki bakteri popülasyonları %87 oranında azalmış, saklama süresi 6 gün uzamış, mantar rengi iyileşmiştir. Kalsiyum klorürün bağlayıcı özellikleri, meyve vücudu yüzeyinde koruyucu bir tabaka oluşturarak mantar vücudundaki suyu daha uzun süre korur. Bunun sayesinde korunan nem, mantarların esnek, ağır, çatlaklara dayanıklı ve en önemlisi sağlıklı olmasını sağlar. Oluşan tabaka, bakterilerin mantar vücuduna girmesini engeller. 

Kalsiyum klorürün kültür mantarı için kullanılmasında elde edilen olumlu sonuçlar, kavak mantarı için de umut verici olmuştur. 

Bir sanayi tesisinde karşılaştırmalı analiz yapılmıştır. Torbalara doldurulmadan önce (deneysel amaçla) kalsiyum klorür ilavesi yapılan kompost, kalsiyum klorürün ilave edilmediği aynı partideki kompost ile kıyaslanmıştır. İnkübasyon döneminin 9. günü gözle görülür değişiklikler gözlemlenmiştir. Deneysel bloklar homojen bir şekilde miselyum ile kaplanmış ve saf kompost içeren 10-11 günlük bloklar gibi beyazlaşmış, film altındaki yoğuşma daha şeffaf olmuştur.

Farklı bloklardan toplanan mantarlarda görsel bir fark bulunmamış, fakat deneysel bloklardaki mantarların mekanik hasarlara daha dayanıklı, daha esnek olduğu ve şapkası elle sıkılınca daha çok su çıktığı gözlemlenmiştir. 3 gün saklandıktan sonra mantarlar arasındaki fark oldukça artmıştır.
Bu deney sonucu, yüksek sıcaklıklarda yüksek verimi olan fakat dezavantajı olarak meyve vücutları kolay kırılan R5 suşunun üretilmesi mümkün hale gelmiştir. Tesis sahibinin söylediklerine göre +20oC’de yetiştirilen R5, kışın +14 derecede kalsiyum klorür ilavesi yapılmadan yetiştirilen R80 kadar esnek olmuştur.

Resim 1а. R5 suşu: meyve verme odasındaki sıcaklık 20oС Resim 1b. R5 suşu: saklama sıcaklığı +2+4ᵒС, 3. gün. Saklama esnasında nefes alan PVC film kullanılmamıştır.

Çoğu işletmelerde yazın havanın optimum parametrelere kadar soğutulması öngörülmemiştir. Sadece adyabatik nemlendirme, sıcaklığı düşürür. Oda sıcaklığının dengeli hale getirilmesi, doğanın keyfine bırakılmıştır. Hava oldukça soğuyunca mantar yetiştiricileri sevinir, fakat bu durum mantarlar için pek faydalı olmaz. 

Lütfen, aşağıdaki fotoğrafa bakınız.
Arşiv verilerine göre odadaki hava sıcaklığı 1,5oС azalmıştır. Kalsiyum klorür ilavesi yapılmamış bloklarda mantar taslakları ve meyve vücutları sararmıştır.

Deneysel bloklardaki mantarların ticari görünümü (Resim 1а), kalsiyum klorür ilavesi yapılmamış bloklardaki mantarlara (Resim 1b) göre daha iyi korunmuştur.

Resim 2а. %0,3 kalsiyum klorür ilave edilmiş deneysel bloklar 

Resim 2b. Kalsiyum klorür ilavesi yapılmamış bloklar

Bakteriyoza karşı uygulanan başka bir madde ise, klor dioksittir. Hem kültür mantarlarının sulanmasında hem de doğranmış mantarların suda bekletilmesinde Pseudomonas bakterisi ile savaşmak için aktif bir şekilde kullanılır. Bu bakterinin toksinleri mantarların hücre duvarlarını bozar ve metabolizma ürünleri mantar yüzeyinin sümüksü olmasına neden olur.

Doğranmış kültür mantarları, klor dioksit uygulandıktan sonra iki kat daha uzun süre saklanır. Kavak mantarı yüzeyinin yüzölçümü, kültür mantarına göre daha büyüktür, dolayısıyla dehidrasyon ve mikrobiyolojik saldırı riski artar. Bu nedenle saklama, daha büyük sorumluluk ister. Kavak mantarlarına püskürtme yapılmasında veya meyve vücutlarının suda bekletilmesinde klor dioksit uygulandığında elde edilen sonuçlar olumlu olacak mı?

Saklama süresinin uzatılması konusu, Rusya gibi büyük bir ülkede mantar tesisinden raflara kadar yapılan uzun mesafeli taşımalardan dolayı oldukça günceldir.