Hidrotermal

İstiridye mantarı kompostu üretimi yapmak neyinden mümkün?

Ne yapıyoruz Sıcaklık ne kadar olmalı Süreç için ne kadar vakit gerekir Ne için gerekir
Hammade nemlendiriyoruz 13 dereceden 18 dereceye kadar 12 – 14 saat Küfler ve bakterilerin sporlarının şişmesi, açılmasının başlangacı
20 dereceden 30 dereceye kadar 8 — 10 saat
Suyu ısıtıyoruz, veya süzüp sıcak suyu dolduruyoruz Kompost içendeki sıcaklığın 68-75 seviyesinde olmalı Ayçiçek kabuğu – 3-4 saat

Şişmiş ve açılmış sporların yok edilmesi. Kompostun nemi içine alması

 

Saman+kuru ot – 6-8 saat

 

Suyu süzüp tenekenin kapağını açıyoruz Sıcaklık derece derece düşürülmeli Hammadenin özelliklerine bağlı olarak 3’ten 6’a kadar saat gerekir Komposttan nem çıkmasın için yavaş sogması
Çuvallar temiz alanına taşıyoruz Kompostun en az 30 derecesinde ortamın en az 18 derecesinde ekim başlanmalı. Misel kompostun +/- 2-3 derecesinde olmalı İşlenmiş kompost ile çuvalları SADECE önceden temizlenmiş temiz alanda açılmalı.

Hidrotermal işlem

Hidrotermal işlem, kavak mantarı yetiştiriciliğini yapan ev işletmeleri ve küçük üretim tesisleri için en uygun mantar kompostu işleme yöntemidir.

Kompostun işlenmesi, altında su tahliyesi olan demir tank veya varilde gerçekleştirilir.

Demir tankın dibine ayaklı demir tel örgü konulur. Daha iyi su sirkülasyonu ve eşit ısınma için bu tel örgülerin, tankın yan duvarlarına da duvardan 2-3 cm mesafede konulması tavsiye edilir. Tank duvarları, hammaddenin (saman, ayçiçeği kabuğu, karabuğday veya karışımlarının) doğru bir şekilde işlenmesi için ısı yalıtımlı olmalıdır (10 cm’lik strafor). Tank üstünde sıkıca kapatılan ısı yalıtımlı bir kapak bulunmalıdır (10 cm’lik strafor).  

İşlenen kompost sıcaklığının kontrolü için en az üç adet sıcaklık sensörü bulunmalıdır. Bunlardan biri, alt sıradaki bitkisel hammadde torbasının ortasına, diğeri üst sıradaki torbanın ortasına konulur. Üçüncü sensör torbalar arasında veya su içine yapay dibine yakın ve demire değmeyecek şekilde yerleştirilebilir.

Su, (tank dibi ve tel örgü arasında bulunan) borulu elektrikli ısıtma elemanları veya gaz ocağı veya odun ile tankın dibinden ısıtılır.

Aşama 1

Önceden takviyeler (kuru kompost kütlesinin %4’ü tebeşir + alçı ve %1,5’i kireç) ile karıştırılmış kuru hammadde polipropilen torbalara konulur (torbada polietilen ara tabaka varsa çıkarılmalıdır) ve tanka yerleştirilir.

Suda bekletme

Tank su ile doldurulur. Bu süreç yavaş ilerlediği ve su akış hızının artırılmasının mümkün olmadığı halde ek bir hazne bulundurmanız ve iki kaynaktan su doldurmanız gerekir. Hammadde, torbalar üzerinde en az 10 cm su olacak şekilde tamamen su ile kaplanmış olmalı ve ısıtmadan önce en az 5 saat suda bekletilmelidir (torbalar demir tel örgü ile bastırılabilir). Tanktaki su sıcaklığının 25-30 derece olması iyi olur, çünkü bu sıcaklık aralığında küf ve bakteri sporları en aktif bir şekilde canlı hale geçerler.

Kompostun bozuk çıkmaması için hammaddedeki yabancı mikrofloranın yok edilmesi gerekir. Mikroorganizmalar genellikle spor halinde bulunur ve en az 120 derece sıcaklıkta ölürler. Bu nedenle kompost hazırlarken ana hedefimiz, sporların canlı hale geçmesidir. Bu durumda sporlar 65-70 derece sıcaklıkta ölürler.

Isıl işlem

Su, oldukça hızlı bir şekilde 3-4 saat içinde ısınmalıdır. En üstteki kompost en geç ısınır. En üstteki torbada bulunan sıcaklık sensörü en az 65 derece gösterdikten sonra ısıtma kesilmelidir. Her üç sensörde bu sıcaklık derecesine ulaşıldığında sıcaklığın kabuk için en az 3 saat ve saman için 7-8 saat boyunca 65 dereceden aşağı düşmemesi ve 80 dereceden yukarı çıkmaması için takip edilmesi gerekir. Bu nedenle odun kullanıyorsanız suyun aşırı ısınmasını önlemek için közü almanız veya odunun eklenmemesi gerektiği zamanı deneme yoluyla belirlemeniz gerekebilir.

Su tahliyesi, kompostun soğuması

Isıl işlemden sonra su tahliye edilmelidir. Tank ısı yalıtımlı olduğu için torbalardaki sıcaklık yavaş yavaş düşer. Bu nedenle tank kapağı biraz veya tamamen açılabilir. Rekabetçi mikroorganizmaların gelişimi için optimum sıcaklık 30-40 derecedir, dolayısıyla bu sıcaklık aralığı azami hızlı bir şekilde geçilmelidir. Bunun için torbalar, ekim odasına taşınır. Kompost 26-24 dereceye kadar soğuduktan sonra mantar bloklarına miselyum ekilebilir. Miselyumun sıcaklığı da kompost sıcaklığı ile hemen hemen aynı olmalıdır.

Bu yöntemde kompostun nem oranı %65’ten düşük olduğu halde ısıl işlemden sonra su hemen tahliye edilmez ve torbalar suda 3-12 saat bekletilebilir. Bu süre deneme yoluyla tespit edilir ve ana gösterge, kompostun nem oranıdır.

KOMPOSTUN NEM ORANININ TESPIT EDILMESI

Farklı hammadde içeren kompostlar için optimum nem oranı farklıdır: ayçiçeği kabuğu için %65-67, saman kompostu için %72-75.

Kompostun hidrotermal yöntemi ile işlenmesi sonucu aşırı nemlendirme oldukça sık görülen bir durumdur. Bu nedenle nem oranı her partide ölçülerek kontrol edilmelidir.

İşlenmiş hammadde ne kadar uzun süre ekim için bekletilirse o kadar küf veya bakterilerin bulaşma riski artar.

Hidrotermal işlemde kireç, karbonat ve diğer takviyelerin kullanımı

Kavak mantarı bloklarında oluşan yeşil (daha nadir siyah) küf ile ilgili gelişim problemlerinin olması halinde kompostun pH değeri kontrol edilmelidir: 8-8,5 aralığında olursa bu alkalilik, küf gelişimini bastırır.

Ölçülen pH değeri yukarıda belirtildiği gibi, fakat mantar blokunda küf geliştiği halde kompostun işleme yönteminin gözden geçirilmesi veya kompost kaynağının değiştirilmesi gerekir, çünkü büyük ihtimalle sıcaklık veya süre rejimi (veya her ikisi) yanlış uygulanmıştır.

Tespit edilen pH değeri yukarıdakinden düşük olduğu halde kireç veya teknik karbonat ilave edilmelidir. Miktarı ancak deneme yoluyla belirlenebilir. Asıl amacınız, pH değerinin olması gereken seviyeye (8-8,5) ulaşmasıdır.

Tebeşir veya kalsiyum karbonat, nemli kompostta pH değerini koruyan karbonat sistemi oluşturur. Tebeşir, ortamı biraz alkalileştirir.

Alçı veya kaymaktaşı, serbest suyu bağlayarak kompost yapısını iyileştirmek amacıyla kullanılır.