Kavak mantarı bloklarının inkübasyonu için mikroiklim şartlarının sağlanması

İnkübasyon, miselyumun kompostta çimlenmesidir. Bu sürecin doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi için gereken şartların organize edilmesi, sonrasında meyve verme aşaması ve planlanan verim hacmi için esastır.

İnkübasyon odası için gereklilikler:

  1. Duvar, tavan ve zeminler, çürümeyen, küflenmeyen, sistematik sıhhi önleyici çalışmaların yapılabilmesini sağlayan inşaat malzemelerinden yapılmalıdır. Bu sıvalı badanalı boyalı veya fayans kaplamalı taş duvarlar ya da sandviç paneller vs. olabilir. Tavanlar genellikle beton döşeme plakalarından yapılır ve araları mutlaka sıvalanır.
  2. Duvar ve tavanların ısı yalıtımı, azami sızdırmazlık ve ısı dayanıklılığı gerekliliklerine göre hesaplanır. Bu tür hesaplamalar, ısı yalıtım işlerini yapan şirketlerden alınabilir. Bu şirketler, ısı yalıtım malzeme çeşitlerini, teknik özelliklerini ve fiyat tekliflerini sunarlar.

İnkübasyon için istikrarlı iklim rejimi parametrelerinin sağlanması gerekir.

Mikroiklim şartlarını sağlayan sistemde aşağıdakilerin bulunması gerekir:

  • Hava ısıtma sistemi,
  • Hava nemlendirme sistemi,
  • Hava kurutma sistemi,
  • Hava soğutma sistemi,
  • Hava dağıtım sistemi,
  • Atık hava tahliye sistemi,
  • Otomatik kontrol sistemi.

İnkübasyon odasının havalandırması

Havalandırma şeması, inkübasyon ve mantar yetiştirme odaları için standarttır. Odada hava dağıtımı için besleme-resirkülasyon prensibi kullanılır. Yani inkübasyon odasındaki havalandırmada ekipman ve hesaplamalar açısından herhangi bir farklılık yok. Havalandırma ile ilgili detaylı bilgileri buradan bulabilirsiniz.

Tek farkı, kavak mantarı bloklarının inkübasyonu aşamasında genellikle sadece resirkülasyon çalışır ve böylece miselyum ile kaplanarak ısınan kavak mantarı torbalarından ısı fazlalığının giderilmesi sağlanır. Gelişimin 7-9. günü havalandırmaya yaklaşık %10 temiz hava verilir.

Torba ortasındaki sıcaklık 32 dereceden yüksek olduğu halde mantar bloku fazla ısınabilir. Bu durumda resirkülasyon havasının chiller, klima veya soğutucu ısı eşanjörleri ile soğutulması gerekir. Bunlar mevcut değilse soğutma, dış hava ile yapılır (hiç istenmeyen bir durum).

Her halükarda soğutma, aniden değil de oda sıcaklığı yavaş yavaş 6 saatte en fazla 1-1,5 derece azaltılarak yapılır.

Ani sıcaklık değişiminin önlenmesi için inkübatörde (teknoloji uzmanı tarafından belirlenen) istikrarlı oda sıcaklığını sağlayan otomasyon konulur.

İnkübasyon operatör tarafından manuel olarak kontrol edildiği halde bloklar fazla ısınmaya başladığında zamanında ilgili tedbirlerin alınabilmesi için blok ortasında ve odadaki sıcaklık değişim kayıtları defteri tutulmalıdır.

İnkübasyon aşmasındaki en önemli hedef, inkübasyon süresince istikrarlı oda sıcaklığının sağlanmasıdır! Bloklar ısınmaya başladığında en önemlisi, hava soğutulurken oda sıcaklığının azaltılmadan belirlenen seviyede kalmasıdır. Genellikle oda sıcaklığı, mantar suşuna, mevsime ve teknoloji uzmanının seçimine göre 20-23 derecede tutulur.