Hava borusundaki hava sıcaklığı neyi gösterir?

Hava memelerinin (bardaklarının) çıkışındaki hava sıcaklığı dalgalanmalarının, mantar kalitesinin kötüleşmesine neden olabildiğini biliyor muydunuz? 

Farklı mantar üretim tesislerinde ayarlanan iklim parametrelerinin aynı olmasına rağmen üretilen mantarların kalitesi farklı olabilir. Doğru seçilen ölçüm cihazları (sensörler) ile ölçülmüş arşiv grafikleri birbirinden az ya da çok farklıdır. Açık renkli ve ince şapkalı veya sararmış mantar taslaklarını ve meyve vücutlarını gören mantar yetiştiricileri, hava borusundan odaya çıkan hava sıcaklığının sabit olup olmadığını kontrol etmeyi çoğu zaman düşünmezler.

Kavak mantarlarının tüm fizyolojik ve biyokimyasal süreçleri, meyve vücudu yüzeyindeki nemin buharlaşma hızına bağlıdır. Bağıl hava nemi, buharlaşma hızını doğrudan etkiler.

Giren hava sıcaklığı sabit olmadığı halde odadaki hava neminin dalgalanma aralığı da fazla geniş olur. Giren havanın sıcaklığı, yetiştirme odasındaki iklimi çok etkiler, fakat bu durum arşiv nem grafiklerinde çoğu zaman görünmez. Bunun sebebi, odada hava borusundan gelen CO2 değeri daha yüksek, fakat tüm göstergeleri bakımından daha sabit olan hazır karışık havadan oluşan iklimin analiz edilmesidir. Her ölçüm cihazı, bu kadar küçük bir farkı göstermeyebilir. Ve mantarlar, farklı iklim defteri verilerine bağlı olarak değil de az ya da çok optimum veya öldürücü hız ile buharlaştırma kabiliyetine bağlı olarak yetişirler. Sıcaklık farkı, 5 dakika içinde 1,0oC’den fazla olursa yetiştirme odasındaki iklim parametreleri, kavak mantarının sağlıklı gelişimi için fazla dalgalanmış olur. Bu nedenle sadece odadaki sıcaklık ve nem verilerine dikkat etmeniz yeterli değildir!


Soğuk ve kuru mevsimlerde dışarıdaki havanın hazırlanması daha zordur. Eksi derecelerde havanın ısıtılması için ısı taşıyıcıya daha yüksek sıcaklık verilmesi gerekir ve bu durumda asgari kontrol işlemlerinde (valfin açılması/kapatılmasında) hava borusundan gelen hava sıcaklığı daha fazla değişir. Nemli havadan farklı olarak kuru havanın hazırlanması için adyabatik nemlendiricilerin (nemlendirme memelerinin, disk ve ultrasonik nemlendiricilerin) açılması/kapatılması, daha fazla sıcaklık dalgalanmalarına sebep olur.

Yanlış yapılan iklim kontrol programı ayarları, ısı eşanjörü için sıcak su valfini çok hızlı açar veya kapatırlar. Örneğin, uygulamalarda grafiklerde sıcaklık sadece 1,0oC düştüğünde sıcak su valfinin açılıp sıcaklığı 1,0oC’den fazla yükselttiğini görebiliriz. Uzmanınızdan ayarları sizinle birlikte kontrol etmesini isteyebilirsiniz. Durumun kötüleşmemesi için ayarları tek başınıza değiştirmeniz önerilmez!

Valf girişinin tam olarak kapanmaması, valfin veya bağlantıların bozuk olması gibi teknik problemler tespit edilebilir. Ayrıca ısıtma ve soğutma pompalarının düzenli çalışıp çalışmadığı kontrol edilebilir. Uzman yardımıyla tespit edilebilen başka arızalar da olabilir.

Hava borusundan gelen hava sıcaklığını kontrol ederek odadaki mantarlar için hava hazırlama sürecini değerlendirebilir ve de ekipman ayarlarının yapılması ve arızalarının giderilmesi konusunda zamanında karar verebilirsiniz.