Kavak mantarı yetiştirme odasının havalandırması

Sistem, aşağıdakilerden ibarettir:

— Fan,

— Hava dağıtım borusu,

— Kapaklı temiz hava ve sirkülasyon havası karıştırma kamerası,

— Soğutucu ve ısıtıcı ısı eşanjörleri.

Odada hava dağıtımı, mantar blokları etrafındaki havanın akış hızının yaklaşık 0,2-0,5 m/saniye olmasını sağlayan nozullu hava boruları ile gerçekleştirilir.

Hava hacminin hesaplanması: 1 ton kompost için 250-300 m3/saat.

Nozullardan çıkan havanın akış hızı: yukarıda nozulun hemen altında en az 8-10 m/saniye, aşağıda zemine yakın en az 0,5-0,8 m/saniye.
Bununla birlikte hava borularındaki havanın akış hızı, nozullardan çıkan havanın planlanan akış hızından iki kat düşük olmalıdır.

 Bu, hesaplanan hava boru su kesiti sayesinde sağlanır. Daha detaylı bilgileri buradan indirip okuyabilirsiniz.

Homojen hava dağıtımı için nozullar arasında optimum mesafe 0,5-0,8 metredir. Bu şartların sağlanması için nozulların çıkış çapının 0,03-0,07 m aralığında doğru bir şekilde seçilmesi gerekir.

Fan çıkışı, galvanizli saçtan yapılan bir uyarlaç ile merkez dağıtım kutusuna bağlanır. Kutu kesiti, uzunlamasına aynıdır. Polietilen kol sayısına ve polietilen hava borularının hesaplanan çapına göre bağlantı parçaları monte edilir. Hava hacminin hava borularına eşit bir şekilde dağıtılması, bağlantı parçalarının kesiti azaltılarak gerçekleştirilir.

Polietilen kolların yıkanabilmesi ve değiştirilebilmesi için tüm bağlantılar kolayca çıkarılabilir olmalıdır.

Klima ünitesinin şeması              

Temiz hava ve resirkülasyon havası, kesitleri aynı olan bağlantı parçaları içinden karıştırma kamerasına alınır. Bu bağlantı parçalarına senkron olarak çalışan kapaklar konulur. Temiz hava kapağının açılış oranı, resirkülasyon havası kapağının kapanış oranına eşittir.

Sonrasında (soğutma ekipmanı kullanılıyorsa) soğutma kaloriferi kurulur.

Sonra ısıtma kaloriferi kurularak havayı optimum çalışma sıcaklığına ısıtacak şekilde hesaplanır (22-24оС).

Isı eşanjörlerinin yerine soğuk ve ılık rejim sağlayabilen klima kullanılabilir. Klima, resirkülasyon havasının alındığı yerde (duvar üstü klima) veya hava dağıtım ağında (kanallı klima) konulur. Sonra hava beslemeli fan ve hava nemlendirme sistemi kurulur.

Odada aşırı basınç olamaz! Hava çekişli havalandırma sistemi mutlaka olmalıdır.

Hava çekişli fan, temiz hava hacmine eşit atık havayı tahliye eder, bu nedenle hava çekişli havalandırma yapılırken hava çekişli fan kapaklarının ve temiz hava kapaklarının senkron olarak çalışmasının sağlanması gerekir veya otomatik kontrol ile hava çekişli fanın motor devirleri artırılmalı ve hava hacmi azaltılmalıdır.

Hava filtrasyonu:

Temiz hava ve resirkülasyon havasının alınması için kullanılan bağlantı parçalarında kaba ve ince hava temizleme filtreleri bulunmalıdır. Filtre gözenekleri, en az %95 etkili olup 2-3 mikron büyüklüğündeki sporları yakalayabilecek büyüklükte olmalıdır. Genellikle filtre, birden çok inkübasyon döngüsünde kullanılır ve kullanım süresi, kaba hava temizleme filtrelerinin kullanılması sayesinde artar. Filtrelerin kullanım zorluğu, neme karşı yüksek hassasiyetidir. Hava akımına karşı direnç üretici tarafından belirtilen değere ulaştığında filtre değiştirilmelidir.

Nemlendirme

  1. Dış hava parametreleri ne olursa olsun buhar ile nemlendirme en etkilidir (sıcak ve kuru yaz havasıistisnai bir durumdur). Bu, özel bir ekipman gerektirir: buhar jeneratörü veya buhar kazanı, özel su hazırlama istasyonu, bağlanan su ve buhar şebekeleri.
  2. Su püskürtme sistemi ile nemlendirme, hava borularında fandan sonra konulan aerosol jeneratör veya ince püskürtme sağlayan delikli nozullar ile yapılır. Yazın bu nemlendirme yönteminin etkinliği, doğal olarak ısınan hava sayesinde sağlanır: ısı enerjisinin bir kısmı püskürtülen suyun buharlaştırılması ve diğer kısmı havanın soğutulması için kullanılır.

Kışın su püskürtme sistemi kullanıldığında ısı eşanjörüne giden hava, en az 40-45dereceye kadar ısıtılmalı veya püskürtülen suyun sıcaklığı aynı olmalıdır.

İnce püskürtme, çeşitli yöntemler ile elde edilebilir:

— Yüksek basınçlı pompalar (120-160 АТМ),

— Sis oluşturan üniteler,

— Özel amaçlı santrifüj plakaları vs.

Havanın soğutulması

Hava ısı eşanjörleri (kaloriferler), en etkili hava soğutma elemanlarıdır. Soğutucu olarak kullanılan buzlu su (+2-6оС), soğuk su (+10-12оС) veya buzlu su ve polipropilen çözelti karışımı ile enerji kaynağının sıcaklığı+4оС altında tutulur ve böylece soğutma etkinliği büyük ölçüde artar.

Soğutucu akışkanın (freon, amonyak vs.) enerji kaynağı olarak kullanılması, çeşitli firmaların özel ekipmanlarının kullanımında oldukça etkilidir.

Havanın soğutulması ile ilgili hesaplamalar için veriler sunularak kompost bloklarının ısı transfer katsayısı (1 ton kompost için 1,0 -1,5 kW), blokların izin verilen ısınmasınırları (30-32оС), belirlenen oda sıcaklığı rejimi, duvar, tavan ve zeminlerin ısıl direnç katsayısı dikkate alınmalıdır.

Havanın kurutulması

En etkili olan yoğuşma yöntemi kullanıldığında hava, yüzey sıcaklığı çiğ noktasından düşük olan plakalı ısı eşanjöründen geçirilir. Isı eşanjöründeki su sıcaklığı (plaka sıcaklığı) ayarlanarak hava akımından oluşan yoğuşma hacmi ayarlanabilir.