Küf nasıl yok edilir

 

Mantar yetiştiriciliğinde özellikle yemeklik mantarları yetiştiriciliğinde yetiştirme kameraları ve yemlik mantarı kompleksinin diğer üretim tesislerinin küflerden korunması çok önemlidir.

Firmamız aşağıdakiler maddeleri satın almanıza sunmaktadır:

— Mikogon ve verticilliumu etkşleyen  Kinto duo (MirajSporgon). Sulanmanın son günde 2-3 g / litre / m2 konsantrasyonda kaplamada uygulanır.

Bağımlılığa yol açılabilmesi unutmamalı!

– Örümcek ağı küfüne karşı aktif olan Şırlan. Hem önleme hem de tedavi için kullanılır.

Son sulama dalgaları arasındaki dönemde uygulanır.

— Derazol Evro (Topsin) trihoderma cinsi mantarları dahil rakip küf lerden kurtulmak için kullanılır. Bu madde, hem önleme için hem de küfün ortaya çıktığında uygulanır.

Maddelerimiz ile ilgili detaylı bilgileri site-mağazalarımızda bulabilirsiniz. Uzmanlarımız, küflerden kaynaklanan tehlikeli hastalıkların oluşmasını önlemek amacıyla işletmenizde önleyici tedaviler için bir algoritma önerecektir.

Mantar önleyici maddeler, istiridye mantarı kompostu içine uygulamak yasaktır! İstiridye mantarı miselyumu, küf mantarları miselyumu gibi mantar önleyici maddelerin (fungisidlerin) etkilerine maruz kalmaktadır. İstiridye mantarı yetiştiriciliğinde işletmede küf dezenfektan ile yok edilir.

Kompost içinde trihoderma, mukor ve küfün diğer türleri sadece kompostun doğru şekilde yapılan ısıl işlenmesi ve içinde 7,8-8,2 oranında pH’in oluşturması vasıtasıyla yok edilir.