Önleyici ilaçlama uygulamaları nedir?

Önleyici ilaçlama uygulamaları

Mantar yetiştirilmesinde önleyici ilaçlama uygulamaları son derece önemlidir.Kavak mantarı yetiştirme odasının ilaçlanması için kullanılan yöntem ve ilaçları inceleyelim.Kompostun torbalara doldurulduğu odalar (ekim bölümü) her ekim işleminden sonra ilaçlanmalıdır!

Ekim bölümünde birkaç oda (duş odası, soyunma odası ve diğer hizmet odaları) bulunduğu halde ekimin yapıldığı odada yapılan ilaçlama diğer odalarda da yapılmalıdır.

İlaçlama çalışmaları, ekim işleminden 2-3 saat önce aşağıda belirtilen dezenfektanlardan biri veya %5 hidrojen peroksit kullanılarak yapılır.


Ekim işlemi bittikten sonra kalan kompost ve miselyum poşetleri odalardan hemen çıkarılıp tüm ekipman, duvar ve zeminler herhangi bir dezenfektan az miktarda ilave edilerek hazırlanan çözelti ile temizlenmelidir.

Ayrıca mantar tesisindeki tüm odalarda bulunan tüm alet ve ekipmanların periyodik olarak dezenfektanlar ile temizlenmesi zorunludur.

Futar şirketi, aşağıdaki dezenfektanları satmaktadır:

Adaptatsid (Superdez), Aremks, Biopag-D, Virotsid (Aldekol), Gembar, Biokontakt.

Bu ilaçların özelliği, alışkanlık (dayanıklılık) yapmaması ve birçok mikroorganizmaya (bakteri, virüs ve küf mantarlarına) karşı etkili olmasıdır.

Sporlara karşı etkili olmakla birlikte insanlar için zehirli olmaması ve Devlet Standartlarına göre III sınıf az tehlikeli maddeler arasında yer alması da büyük bir avantajıdır.

Bu maddeler:

—  Dezenfektanlı hijyenik paspaslar içine konulması,

— Kompost odası ve mantar yetiştirme odalarında çalışan personelin iş elbiselerinin yıkanması ve dezenfekte edilmesi, 

— Kompostun bulunduğu inkübatörler dahil olmak üzere çalışma odalarında sprey ilaçların uygulanması,

— Ambalajların ilaçlanması

İçin kullanılabilir.