Tek alanlı sistem

1.Çok odalı sistem

Bu sistemde her birinin kendi mikroiklim ünitesi ve otomasyonu olanaynı tip odalar (6-8 oda) yapılır. Mevcut tesiste oda yerleştirme şemaları, tesisin ölçüleri, taşıyıcı konstrüksiyonların (kolonların) konumu, başka nesneler ile bitişiklik ve diğer özellikler esas alınarak düşünülür.

Yeni hazırlanmış bloklar bu odaya getirilir ve kuluçka rejiminden geçer ve sonrasında mikroiklim otomatik olarak fakat bir teknoloji uzmanının gözetiminde mantar yetiştirme rejimine geçirilir. Blokların ilk meyve verme flaştan sonra rejim (miselyumun yenilenmesi için) yine otomatik olarak kuluçka rejimine döner ve sonrasında iklim parametreleri değiştiğinde gelişim ve ikinci meyve verme flaşı teşvik edilir. Mantarların ilk iki meyve verme flaşında yetiştirilmesi, ekonomik açıdan uygun olacaktır.

Meyve verme aşaması bittikten sonra bloklar odadan çıkarılıp odanın dezenfeksiyonu yapılır. Sonrasında süreç tekrarlanır.

Bu yetiştirme sistemi sayesinde:

— Bloklar taşınırken zarar görmez,

— Bloklar odadan çıkarıldıktan sonra sıhhi işlemler ve tamirat kolayca yapılır,

— Blokların farklı yaşam aşamaları içindengeli optimum iklim sağlanır.

Yetiştirme odasında mikroiklim oluşturmak için klima ünitesi gerekir. Bunun sayesinde hazırlanmış havanın karıştırılması, soğutulması, ısıtılması, nemlendirilmesi ve havalandırma sisteminde hareket etmesi sağlanır.

İşletmenin teknolojisi, mikroiklimin optimum parametrelerini belirler ve otomatik kontrol sisteminin kullanılması sayesinde:

  • optimum parametreler titizlikle belirlenen aralıklarda tutulup sürekli değişen ihtiyaçlara göre kolayca değiştirilebilir,
  • ekipman arızaları veya çalışma hataları ile ilgili bilgiler elde edilir.

Böylece üretimde enerji tasarrufu sağlanır ve insan faktörü ortadan kaldırılmış olur.

Maliyet konusunda ise havalandırma ekipmanı üreticisi tarafından toplanan bu sistemin bedeli, bir yetiştirme odası için yaklaşık 600 bin ruble tutarındadır. Ayrıca çizimlerimiz üzerinden sistem öğelerini kendiniz toplayabilir ve böylece maliyette %30’a kadar tasarruf sağlayabilirsiniz (bedel, üreticilerin fiyatlarına ve ekipmanın bölgenize taşıma şekline bağlıdır). Uzmanımız da sistemin montajına katılabilir (montaj şefliği).

2.Tek odalı sistem

Sadece alanı yetersiz olan küçük işletmeler için uygundur.

İnkübasyon ve meyve verme aşamaları tek odada gerçekleşir. Bu durumda inkübasyon aşamasındaki bloklar, ana alandan (çoğu zaman polietilen filmden yapılan) bölme duvarlar ile ayrılıp her bölümdeki blok partisinin gelişimi için optimum nem oranı ve sıcaklık sağlanır. Geri kalan alanda ise meyve vücutlarının gelişimi için gereken mikroiklim oluşturulur.