Temiz alan

Temiz alan

1.Karıştırma odası: kompostun miselyum ile karıştırılıp polietilen torbalara doldurulduğu odadır.

Karıştırma odasında miselyumun mantar bloklarına ekildiği oda ve hidrotermal işlemden sonra torbaların soğuması için konulduğu oda mevcuttur. Ayrıca hazır blokların geçici olarak depolanması için küçük bir oda (3) ayrılırsa iyi olur.

 

 

 

Temiz alanın üç çıkışı olmalıdır:

  • Kompostun soğutulduğu odaya,
  • Soyunma odasına (2),
  • Hazır blokların depolandığı koridora (3)

Başka bir anlatımla karıştırma odası, kirli alan (kavak mantarı kompostu hazırlama alanı) ile bağlantılı olmamalıdır.


Soyunma odası (2), çalışanların her ekim işleminden (karıştırma sürecinden) sonra dezenfektanlar eklenerek yıkanmış kıyafetleri giymeleri için gerekir. Bu odanın çıkışı, genel koridora (4) veya en iyisi giriş odasından dışarıya çıkabilir.

Bu alandaki tüm odalar temiz bulundurulmalıdır. Her ekim işleminden sonra odalardan kompost kalıntılarının çıkarılması ve de duvar, zemin ve tüm ekipmanların dezenfektan çözeltisi ile yıkanması gerekir. Ekimden önce de odaların dezenfeksiyonu yapılır.
Ekim esnasında çalışanların temiz alandan çıkmaları yasaktır. Bu sırada karıştırma odasında çalışan üfleme fanı biraz fazla basınç sağlar. Havalandırma sisteminde gelen havanın temiz olmasını sağlayacak kaba ve ince temizleme filtrelerinin monte edilmesi gerekir.

 

Tünelli üretim teknolojisi, işletmede mikrobiyolojik temizliğin sağlanması için mutlaka yetiştirme odalarından uzak bulunan bir kompost odası gerektirir. Bunun mümkün olmadığı halde hammadde ve blokların taşıma yolları düşünülerek mikrobiyolojik olarak kirli ve temiz nesnelerin birbiri ile kesişmemesi sağlanmalıdır.

Kompost odasındaki temiz alan, tünel kapısına çıkar ve işlenmiş kompost doğrudan temiz odaya (karıştırma odasına) girer. Tünelde aynı anda 10-20 ton (ve daha fazla) kompost işlendiği için bloklar, hidrolik presler ile oluşturulur. Bu nedenle karıştırma odası büyük bir alan kaplar. Süreçlerin mekanizasyon ve otomasyon derecesi ne kadar yüksek olursa oda o kadar büyük olmalıdır (yüzölçümü 100-150 metrekare ve tavan yüksekliği en az 4 metre).

Ayrıca çalışanlar için soyunma odası, duş kabini, yemekhane ve blokların geçici olarak depolanması için bir oda öngörülmelidir. Temiz alanın havalandırma sistemi, gelen havanın ısınmasını (ve yaz aylarında soğumasını) ve odada biraz fazla basınç olmasını sağlamalı, giren hava ise kaba ve ince temizleme filtreleri ile temizlenmiş olmalıdır.