Yetiştirme odası ve ekipmanları

Mantar işletmenin sabit çalışması ve yüksek verimler için sadece yeterli şekilde sağlanan mikro iklim değil, aynı zamanda onun parametrelerinin daim izlenmesi de gereklidir.

Anemometre Kompost termometresi CO2, sıcaklık, nem ölçücü Higrometre

Maalesef mantarcıların çoğu (özellikle mantarları az miktarda yetiştirenler), sıcaklık, nem seviyesi ve CO2 miktarını kontrol etmek için bunun gibi yüksek nemli ve korozif ortmada çalışmak için tasarlanmamış elektronik aletler kullanır. Zira sensörlerin iç kısımlarına yerleşen nem buharlarında çözünmüş CO2 bulunur. Metal parçaların, elektrik temas noktalarının, levhaların korozyonunu arttırır ve sonuç olarak ölçülen göstergelerin belirgin bozulmasına neden olur.
Hangi mikroklima parametrelerinin kendilerine uygun olmadığını belirleyen aletler olmadan mantarlara bakarak anlayabilirsiniz (sitemizdeoluşum nedenleri ile beraberdeforme mantar fotoğrafları var).
Daha da iyisi, yalnızca sıcaklık, nem ve CO2 sensörlerini kaydeden değil aynı zamanda belirtilen mikro iklim parametreleri ihlal edilirse, aktüatörler vasıtasıyla mikro iklimlendirme sistemlerinin çalışmasını da ayarlayabilen bir bilgisayar programınızın olması.

Hangi nemliksensörü daha iyidir?

Eğer siz, nemlik elektronik sensörü almak istiyorsanız yüksek nemlik oranları diyapazonunda ölçmesi için uygun olduğundan emin olmanız önerilir. Talimatı dikkatle okuyun: sensörü takabileceğiniz yerler, üflenmesi gerek mi,  vs. Elektronik sensöründen başka aletlerin göstergelerini kontrol etmek için bir nemölçer olan bir higrometrenin bulunması da arzu edilir. Ayrıca üreticide veya uzmanlaşmış laboratuvarlarda sensörlerinin doğrulaması (kalibre edilmesi) yılda en az bir kez arzu edilir.

İşletmenizde olması gereken bir başka cihaz da rüzgarölçerdir. Güya neden hep buna ihtiyacı olabilir? Havalandırma için yetkili bir uzmanı bir kez çağırmak, akışı ayarlamak ve hepsi bu kadar!

Fakat  havalandırma sistemlerini çalıştırırken ilk bakışta görülemeyen sorunların zamanla birikebileceğini hafızada tutmak gerekir.

Örneğin, filtre tıkandı, havalandırıcının motorundaki devir sayısı düştü, yan hava kanalı çöktü, plastik bardaklar düştü veya çöple doldu (çoğunlukla film parçaları ile). Bu durumlarda akış hızı azalır.

Fakat eğer mantar ile ilgili bir sorun yaşanırsa: sapların bükülmesi veya genişlemesi, sarılması veya fazla ıslanması, o zaman akış hızına hiç kimse dikka tetmez. İşletmede bir rüzgarölçer varsa teknolog, ölçüm değerlerini kontrol ederek yetiştirme kamerasının birkaç noktasında günde bir kez hava akışı hızını ölçebilir ve kaydedebilir.